Stworzenie kompleksowego programu nauczania zawodowego w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w oparciu o nową autorską metodykę

Celem proj. jest stworzenie kompleksowego zestawu kursów nauczania zawodowego w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, który będzie bazował na opracowanej dedykowanej metodyce. Idea jaka za tym się kryje zakłada zbudowanie szerokiego ekosystemu szkół/firm/uczelni proponujących w modelu licencyjnym szkolenia w niniejszym zakresie, który pozwoli na optymalne wykorzystywanie i aktywizację środowiska weteranów i seniorów służb mundurowych. Świadome i odpowiedzialne zarządzanie organizacjami nie może lekceważyć kwestii bezpieczeństwa stąd pomysł na stworzenie przedsięwzięcia, które będzie wykorzystywać doświadczenie byłych funkcjonariuszy mundurowych w realiach świata cywilnego. Jest to próba wprowadzenia komercyjnego standardu branżowego w postaci metodyki bazując na edukacyjnym potencjale AMW połączonym z praktyczną wiedzą dobranych ekspertów branżowych. W efekcie ma powstać nastawiony na praktyczne aspekty standard sprofilowany na różne branże tj.: placówki oświatowe, ochrona morska, muzea.
Zakłada się stworzenie multidyscyplinarnego zespołu 12 osób, który stworzy poprzez regularnie organizowane warsztaty program nauczania i całość kursów możliwych do wdrożenia w systemie partnerskim. Kurs zostanie poddany testom i na studentach kierunków o tematyce bezpieczeństwa oraz interakcji z praktykami branżowymi na zorganizowanych w tym celu warsztatach i konferencjach (łączna ilość uczestników projektu 142 os.). W efekcie powstanie zestaw kursów adresowanych zarówno do studentów i absolwentów studiów o tematyce bezpieczeństwa szukających praktycznej wiedzy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem jak i praktyków szukających ustandaryzowanych sposobów zarządzania organizacjami cywilnymi. W perspektywie długoterminowej pozwoli to rozszerzyć platformę współpracy jaką tworzy SSAB na szersze grono tworząc społeczność, w której będzie można wymieniać doświadczenia i podnosić poziom bezpieczeństwa nas wszystkich.

  • Beneficjent: Stowarzyszenie Studiów i Analiz Bezpieczeństwa

  • Grant (w EUR): 68 328

  • Start projektu: 01.12.2021

  • Zakończenie projektu: 30.11.2022

  • Komponent: Współpraca Instytucjonalna - Kształcenie Zawodowe

  • Działanie: K3 / K4 Opracowanie lub uaktualnienie oferty edukacyjnej

  • Województwo: Pomorskie