Rozwój oferty edukacyjnej Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w oparciu o partnerstwo z Uniwersytetem Agder w Kristiansand.

Strategicznym celem Wizyty Studyjnej jest podniesienie poziomu oferty edukacyjnej Akademii Muzycznej w Poznaniu poprzez rozwój kadry i wymianę doświadczeń z Uniwersytetem Agder oraz wzmacnianie relacji dwustronnych. Projekt wpisuje się w długofalową strategię wnioskodawcy zmierzającą do budowania wartościowej oferty edukacyjnej w oparciu o profesjonalną kadrę, nowoczesne metody kształcenia oraz trwałe partnerstwa międzynarodowe. Liczba uczestników: 3, w tym kadra zarządzająca. Długofalowym rezultatem projektu będzie wzmocnienie potencjału ludzkiego, rozbudowa bazy wiedzy, a także wzmocnienie relacji dwustronnych. Komponenty projektu: opracowanie wizji dalszej współpracy (w tym przygotowanie do realizacji większego projektu), wymiana doświadczeń na drodze do lepszego zrozumienia kształtowania polityki edukacyjnej, rozszerzenie siatki współpracy o kolejne instytucje edukacyjne w regionie Sorlandet. Metodologia: spotkania robocze, panele dyskusyjne, udział w zajęciach i koncertach.

  • Beneficjent: Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu

  • Grant (w EUR): 8 225

  • Komponent: Profesjonalny rozwój kadry dydaktycznej

  • Działanie: K1 Wizyty studyjne

  • Województwo: Wielkopolskie