Rozwój kompetencji kadry UWM w zakresie edukacji włączającej, dobrego zarządzania i kultury jakości w sektorze edukacji

Wizyta studyjna służy rozszerzeniu dotychczasowej współpracy między uczelniami. Zaplanowano 3 dni licznych spotkań i wymiany doświadczeń i wiedzy z naukowcami norweskimi, pracownikami administracji, w tym biura kształcenia NTNU oraz osobą odpowiedzialną za pracę ze studentami z niepełnosprawnością i dysfunkcjami. Przewidziano zwiedzanie laboratoriów, udział w warsztatach i uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych. Korzyścią z realizacji wizyty będzie wzmocnienie kompetencji uczestników, a przez to ich macierzystej jednostki w zakresie edukacji włączającej, dobrego zarządzania i kultury jakości w sektorze edukacji. Uczestnikami wizyty będzie pięcioro pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Budownictwa UWM. Wymiernym efektem wizyty będzie podniesienie jakości dydaktyki oraz badań naukowych w UWM, wspólne publikacje z pracownikami NTNU, wspólna organizacja konferencji i sympozjów. Wymiana doświadczeń w trakcie wizyty zaowocuje również przy składaniu wspólnych wniosków o granty naukowe.

  • Beneficjent: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

  • Grant (w EUR): 8 475

  • Komponent: Profesjonalny rozwój kadry dydaktycznej

  • Działanie: K1 Wizyty studyjne

  • Województwo: Warmińsko-mazurskie