Reakcje społeczne wobec imigrantów i edukacja włączająca

Podjęte działania służą przygotowaniu projektu edukacyjnego na temat reakcji społecznych wobec imigrantów w Europie i Polsce, w tym problemu edukacji włączającej dla imigrantów. Rezultatem projektu będzie seminarium doktoranckie w IFiS PAN w 2020 r. Problematyka migracyjna, w tym szanse na włączenie imigrantów w procesy edukacyjne państw przyjmujących w Europie są nie tylko ważne dla socjologii polskiej, co stanowi korzyść długoterminową dla IFiS PAN, ale także mają duże znaczenie społecznie i polityczne w kontekście Polski, która przyjmuje dużą liczbę imigrantów. W trakcie realizacji projektu, w tym w czasie wizyty w UiB, z którym IFiS PAN współpracuje od 2010 r. zostaną podjęte następujące działania: zgromadzenie literatury przedmiotu, opracowanie programu i metodologii seminarium (e.g. włączająca edukacja), skorzystanie z doświadczeń partnera z UiB, przygotowanie programu kursu seminaryjnego. Uczestnik jest jeden, będzie odpowiedzialny za prowadzenie seminarium.

  • Beneficjent: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

  • Grant (w EUR): 6 075

  • Komponent: Profesjonalny rozwój kadry dydaktycznej

  • Działanie: K1 Wizyty studyjne

  • Województwo: Mazowieckie