Pusta klasa: edukacja terenowa – islandzkie inspiracje.

Planowany projekt wpisuje się w wolę budowy kultury jakości w edukacji i ma na celu – poprzez współpracę z krajem-darczyńcą – podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie edukacji terenowej. Nowe wymagania przed jakimi stoi polska szkoła oraz wyzwanie wdrażania kompetencji kluczowych stanowią kontekst zachęcający do podjęcia współpracy z państwami-darczyńcami oraz do poszukiwania nowych rozwiązań pedagogicznych i innowacyjnego podejścia do edukacji. Dodatkowym elementem uzasadniającym potrzebę realizacji projektu jest imperatyw budowania przewagi konkurencyjnej i jasnego wyróżnika szkoły opartego na współpracy międzynarodowej i dwujęzyczności. W tym duchu zaplanowano 5-dniowe szkolenie z zakresu edukacji terenowej, łączące działania w sali wykładowej oraz w terenie dla 20 uczestników, którzy poznają nowe metody i narzędzia, podniosą swoje kompetencje w zakresie pracy zespołowej oraz j.angielskiego i przygotują pierwsze elementy nauczania swojego przedmiotu w terenie.

  • Beneficjent: Stowarzyszenie Oświatowe "Rodzice-Dzieciom"

  • Grant (w EUR): 15 390

  • Komponent: Profesjonalny rozwój kadry dydaktycznej

  • Działanie: K1 Intensywne szkolenia

  • Województwo: Śląskie