Program doskonalenia umiejętności nowoczesnego technika AGD

W Polsce zawód technika napraw AGD jest zagrożony z uw. na brak osób do zastąpienia starzejącej się kadry. W celu zachęcenia do tego zawodu przygotowano projekt przyczyniający się do zmiany postrzegania zawodu jako nowoczesnego i wykorzystującego innowacyjne technologie. Drugim celem jest bezpośrednie wsparcie przyszłych techników AGD poprzez dostarczenie kompleksowego zbioru wiedzy z informacjami z wielu dziedzin, których znajomość jest niezbędna w tym zawodzie. Wspólnie z producentami przygotowany zostanie podręcznik wraz z kursem online, rozwijający dodatkowe umiejętności niezbędne dla zawodu. Stworzony zostanie unikatowy zbiór opisu urządzeń, zasad działania, konserwacji, napraw oraz umiejętności miękkich. W ramach kursu wdrożeniowego przewiduje się pozyskanie dodatk. kompetencji przez ok 100 uczn. szkół techn. oraz ok. 150 nowozatrudn. techn. AGD. W długim okresie rezultatem będzie nawiązanie współp. ze szkołami techn. i budowa nowego wizerunku tego zawodu.

  • Beneficjent: Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o.

  • Grant (w EUR): 171 806

  • Komponent: Współpraca Instytucjonalna - Kształcenie Zawodowe

  • Działanie: K3 / K4 Opracowanie lub uaktualnienie oferty edukacyjnej

  • Województwo: Mazowieckie