Profilaktyka zdrowotna w norweskiej szkole – obserwacja i wymiana doświadczeń

Projekt dotyczy realizacji 3-dniowej wizyty studyjnej o charakterze job-shadowingu dla 5 osób: 4 nauczycieli i 1 dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej Warsaw Montessori School (WMS). do Norlights Montessoriskole Stavanger (NMS) – norweskiej szkoły podstawowej. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kadry WMS w zakresie profilaktyki zdrowotnej, dbałości o zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne uczniów (w tym edukacja włączająca), a także obserwacja metod pracy i wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania w edukacji. W trakcie wizyty zaplanowano udział naszej kadry w obserwacji stosowanych w norweskiej szkole programów i metod prowadzenia zajęć i programów profilaktycznych dla uczniów. Dyrektor zapozna się z norweskim modelem organizacji i zapewnienia wysokiej jakości pracy szkoły. Rezultatem będzie wdrożenie zaobserwowanych metod edukacji włączającej w praktyce WMS, a także zaangażowanie norweskiej szkoły do projektu wymiany uczniów.

  • Beneficjent: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Warsaw Montessori School

  • Grant (w EUR): 8 925

  • Komponent: Profesjonalny rozwój kadry dydaktycznej

  • Działanie: K1 Wizyty studyjne

  • Województwo: Mazowieckie