Procesy integracyjne imigrantów w Polsce i Europie oraz edukacja włączająca

Podjęte działania służą przygotowaniu projektu edukacyjnego na temat procesów integracyjnych imigrantów w Europie i Polsce w perspektywie edukacji włączającej. Rezultatem projektu będzie seminarium doktoranckie w IFiS PAN. Problematyka migracyjna, w tym szanse na włączenie imigrantów w procesy edukacyjne państw przyjmujących są nie tylko ważne dla socjologii polskiej, co jest ważne dla IFiS PAN, mają też znaczenie społeczne w kontekście Polski, która przyjmuje dużą liczbę imigrantów. W trakcie realizacji projektu, i w czasie wizyty w UI, z którym IFiS PAN współpracuje od 2015 r. zostaną podjęte następujące działania: analiza literatury przedmiotu, opracowanie metodologii (m.in. teoria kontaktu i asymilacji), skorzystanie z doświadczeń partnera z UI, przygotowanie programu seminarium. Uczestnik wizyty jest jeden, będzie odpowiedzialny za prowadzenie seminarium, w który obok problematyki integracji imigrantów będzie też studiowana kwestia reakcji społecznych wobec imigrantów.

  • Beneficjent: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

  • Grant (w EUR): 6 160

  • Komponent: Profesjonalny rozwój kadry dydaktycznej

  • Działanie: K1 Wizyty studyjne

  • Województwo: Mazowieckie