Praktyka czyni mistrza. Studenckie praktyki zawodowe w obliczu zmian prawnych, społecznych i gospodarczych.

Celem projektu jest usprawnienie systemu realizacji studenckich praktyk zawodowych na kierunkach praktycznych w Uniwersytecie Śląskim. W ramach działań projektowych powstaną 3 komplementarne rezultaty, które służyć mają realizacji tego celu: – wytyczne dotyczące formalnych kwestii związanych z realizacją praktyk (rezultat 1); – e-publikacja pn. Kodeks dobrych praktyk zawodowych na studiach o profilu praktycznym. Opinie, inspiracje, egzemplifikacje (rezultat 2); – film prezentujący dobre wzorce studenckich praktyk zawodowych (rezultat 3). Elementem projektu będą także 2 wydarzenia – kongres i konferencja. Istotnym elementem projektu, który decyduje o jego innowacyjności, jest fakt, że wszystkie rezultaty zostaną opracowane przy współpracy przedstawicieli 3 grup odbiorców: studentów, przedsiębiorców i pracowników uczelni, co zapewni efekt synergii. Projekt powstanie w ramach partnerstwa międzysektorowego i międzynarodowego oraz będzie realizowany zgodnie z metodologią PCM.

  • Beneficjent: Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Grant (w EUR): 92 743

  • Komponent: Współpraca Instytucjonalna - Kształcenie Zawodowe

  • Działanie: K3 / K4 Opracowanie lub uaktualnienie oferty edukacyjnej, K3 / K4 Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

  • Województwo: Śląskie