Podróż w kierunku globalnych kompetencji

Celem projektu jest pokazanie, że szkoła jest miejscem, które przygotowuje do życia w gwałtownie globalizującym się świecie, motywuje do doskonalenia metod uczenia i nauczania, uczy współpracy, inspiruje do działania, umożliwia wymianę doświadczeń. Kluczem jest rozwijanie globalnych kompetencji poprzez włączenie uczniów w działania dotyczące 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin z mądrym i odpowiedzialnym wykorzystaniem nowych technologii. W projekcie podzielonym na 3 fazy, dwie pierwsze dedykowane są nauczycielom, a trzecia uczniom. Projekt zakłada realizację 4 wymian kadry i uczniów pomiędzy szkołami. Uczniowie dołączyli do globalnego projektu Climate Action Project, który zgromadził ponad 3 miliony uczniów z całego świata oraz zaprezentowali działania szkoły w tym zakresie podczas światowego forum Take Action Global.

  • Beneficjent: Kolegium Europejskie - Europejskie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

  • Grant (w EUR): 104 016 EUR

  • Komponent: Współpraca Instytucjonalna (poza VET)

  • Działanie: K3 / K4 Opracowanie lub uaktualnienie oferty edukacyjnej, K3 / K4 Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

  • Województwo: Małopolskie