Pedagogika Rudolfa Steinera w kształceniu nauczycieli XXI wieku

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, nawiązanie współpracy pomiędzy Rudolf Steiner University College in Oslo, a UMCS w Lublinie oraz opracowanie planu działań naukowo-badawczych, w oparciu o nabyte doświadczenia. Koncepcja projektu zakłada poznanie osobliwości funkcjonowania jednej z norweskich Uczelni, sposobów wykorzystywania odmiennych rozwiązań programowych, metodycznych, przestrzennych i organizacyjnych. Celem jest również wymiana myśli naukowej, będącej podstawową wartością w szkolnictwie wyższym, poznanie tzw. dobrych praktyk, nabycie dodatkowej wiedzy i umiejętności związanych z pedagogiką Rudolfa Steinera. Uczestnikami projektu będzie 2 pracowników naukowo-dydaktycznych i 2 dydaktycznych, zajmujących się problematyką wczesnej edukacji dziecka, w sytuacji zmiany społecznej, kulturowej i oświatowej. Nabyte przez uczestników doświadczenia, przełożą się na poprawę jakości kształcenia, jak również atrakcyjności oferty edukacyjnej.

  • Beneficjent: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

  • Grant (w EUR): 6 400

  • Komponent: Profesjonalny rozwój kadry dydaktycznej

  • Działanie: K1 Wizyty studyjne

  • Województwo: Lubelskie