Od grosika do złotówki – program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla pierwszego etapu kształcenia szkoły podstawowej

Projekt ma na celu opracowanie nowej i uaktualnienie istniejącej oferty kształcenia pierwszego etapu edukacji w szkole podstawowej w ramach programu Od grosika do złotówki (OGDZ). Tematyka projektu pozwala na kształtowanie u dziecka pożądanych zachowań, nawyków i postaw zw. ze współpracą w grupie, przedsiębiorczością, gospodarowaniem swoimi finansami, oszczędzaniem, trafnym przewidywaniem i unikaniem różnych ryzyk, które utrwalane w procesie edukacyjnym zaprocentują w dojrzałym wieku. Działania obejmują opracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod i narzędzi edukacyjnych dla trenerów i nauczycieli do pracy z uczniami kl II i III SP (8-9 lat). Skierowanie projektu do tej gr.uczniów (14 000 os.) wynika z faktu,iż edukacja z zakresu przedsiębiorczości to nie tylko wiedza, ale i w dużym stopniu kształtowanie określonych nawyków oraz właściwej postawy. Do projektu włączeni są także rodzice. Uczestnikami projektu są: zespół autorów (10 os.), trenerzy (22 os.) oraz nauczyciele (700 os.).

  • Beneficjent: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

  • Grant (w EUR): 106 042,50

  • Komponent: Współpraca Instytucjonalna (poza VET)

  • Działanie: K3 / K4 Opracowanie lub uaktualnienie oferty edukacyjnej

  • Województwo: Mazowieckie