Nowoczesne technologie w leśnictwie i ochronie przyrody

Cel to wzrost kompetencji zawodowych uczniów i n-li w wyniku poznania nowych technologii stosowanych w leśnictwie i ochronie przyrody w Polsce i Norwegii poprzez: szkolenie w zakresie obsługi maszyn wielooperacyjnych poznanie syst. p-poż. Lasów Państwowych pozn. nowych technologii w monitoringu przyrodniczym oraz podniesienie kompetencji językowych, wykorzystania wiedzy w praktyce, rozwój komp. zawod. kadry i osób aktywnych w sektorze kształcenia zawodowego. W proj. weźmie udział 56 uczn. TL w Biłgoraju oraz Solør videregående skole oraz 4 n-li. Planowane są 4 mobilności. W Polsce warsztaty z syst. p-poż oraz monit. przyrodniczego. w Norwegii szkolenie z obsługi harvestera oraz badania przyrodnicze. Zakres i formy działań uaktywnią młodzież. Wzrosną komp. językowe, społeczne. N-le poszerzą wiedzę o systemach edukacji i nowych technologiach, wdrożą dobre praktyki. Projekt wpływa na szkoły, środ. zawodowe w P i N, regiony. Przyczyni się do wym. nowych technologii, poznania kultur.

  • Beneficjent: Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju

  • Grant (w EUR): 99 670

  • Komponent: Współpraca Instytucjonalna - Kształcenie Zawodowe

  • Działanie: K3 / K4 Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

  • Województwo: Lubelskie