Nowe umiejętności, nowe możliwości

Celem projektu jest podniesienie kompetencji wolontariuszy Fundacji ALIA RES (4 osób) poprzez nawiązanie współpracy z norweską organizacją FURIM INSTITUT, zdobycie nowej wiedzy i umiejętności oraz opracowanie planu działań w oparciu o zdobyte podczas wizyty studyjnej doświadczenia. W 3-dniowej wizycie studyjnej weźmie udział 4 przedstawicieli Fundacji – dwóch członków Zarządu oraz dwóch współpracowników / wolontariuszy. Program wizyty studyjnej obejmuje elementy o różnym charakterze i różnych metodykach. Główna tematyka wizyty związana jest z edukacją outdoorową, edukacją poprzez sport i turystykę. Projekt wzmocni potencjał Fundacji ALIA RES, a ponadto przyniesie indywidualne korzyści uczestnikom wizyty (wzrost wiedzy / kompetencji, rozwój umiejętności), którzy wykorzystają zdobyte doświadczenia w pracy na rzecz sektora NGO i aktywizacji społeczności lokalnej. Planowanym efektem wizyty będzie wspólne przygotowanie przez obie organizacje założeń kolejnego projektu.

  • Beneficjent: ALIA RES

  • Grant (w EUR): 6 885

  • Komponent: Profesjonalny rozwój kadry dydaktycznej

  • Działanie: K1 Wizyty studyjne

  • Województwo: Śląskie