Motywuj. Wspieraj. Wzmacniaj. Program szkoleniowy dla wolontariuszy pracujących z dziećmi

Koncepcja projektu jest wynikiem doświadczeń partnerów w obszarze zjawiska wypalenia zawodowego, stresu, spadku motywacji a nawet depresji wolontariuszy ngo na skutek zderzenia się z trudnymi historiami podopiecznych – dziećmi w trudnej sytuacji/ z traumatyczną przeszłością. Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom tych osób, poprzez stworzenie uniwersalnego, modułowego programu szkoleniowego dla wolontariuszy (cel) z wykorzystaniem doświadczeń norweskich ngo, zebranych w raporcie dobrych praktyk, oferując również narzędzia umożliwiające precyzyjny dobór modułów szkolenia do konkretnego przypadku (przewodnik dla szkolących). W wyniku projektu wolontariusze zostaną wzmocnieni i zmotywowani, co przełoży się na ich lepszą i dłuższą pracę z korzyścią dla beneficjentów końcowych – dzieci. Projekt będzie miał istotny wpływ na ngo i dzieci w Polsce, ale także organizacje w Norwegii oraz w innych krajach EU. Ma potencjał do skalowalności na inne grupy pracujące z osobami zagrożonymi wykluczeniem.

  • Beneficjent: COEDRO Coaching Edukacja Rozwój Monika Górska

  • Grant (w EUR): 97 442

  • Komponent: Współpraca Instytucjonalna (poza VET)

  • Działanie: K3 / K4 Opracowanie lub uaktualnienie oferty edukacyjnej, K3 / K4 Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

  • Województwo: Mazowieckie