Mobilność w szkolnictwie wyższym

  • Beneficjent: Uniwersytet Gdański

  • Grant (w EUR): 26 245

  • Komponent: Mobilność w szkolnictwie wyższym

  • Działanie: K2 Mobilność kadry, K2 Mobilność studentów

  • Województwo: Pomorskie