Mobilność w szkolnictwie wyższym

  • Beneficjent: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

  • Grant (w EUR): 48 683

  • Komponent: Mobilność w szkolnictwie wyższym

  • Działanie: K2 Mobilność kadry, K2 Mobilność studentów

  • Województwo: Lubelskie