Mobilność w szkolnictwie wyższym

  • Beneficjent: Warszawski Uniwersytet Medyczny

  • Grant (w EUR): 26 472

  • Komponent: Mobilność w szkolnictwie wyższym

  • Działanie: K2 Mobilność kadry

  • Województwo: Mazowieckie