Mobilność w szkolnictwie wyższym

  • Beneficjent: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  • Grant (w EUR): 49 210

  • Komponent: Mobilność w szkolnictwie wyższym

  • Działanie: K2 Mobilność kadry, K2 Mobilność studentów

  • Województwo: Wielkopolskie