Mobilność w szkolnictwie wyższym

  • Beneficjent: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

  • Grant (w EUR): 93 290

  • Komponent: Mobilność w szkolnictwie wyższym

  • Działanie: K2 Mobilność kadry, K2 Mobilność studentów

  • Województwo: Małopolskie