Mobilność w szkolnictwie wyższym

  • Beneficjent: Akademia Pomorska w Słupsku

  • Grant (w EUR): 20 000

  • Komponent: Mobilność w szkolnictwie wyższym

  • Działanie: K2 Mobilność kadry

  • Województwo: Pomorskie