Leki biopodobne w Norwegii – lekcja dla Polski

Celem projektu jest zaproponowanie ustawodawcy polskiemu propozycji zmian przepisów w zakresie leków biopodobnych w oparciu o doświadczenia norweskie. W ramach projektu realizowanego przez dwóch pracowników naukowych z WPiA UKSW oraz wybranych pracowników Norweskiej Agencji Leków planuje się: 1) zidentyfikowanie obowiązującego w Norwegii modelu prawnego leków biopodobnych oraz 2) sformułowanie postulatów zmian legislacyjnych dla ustawodawcy polskiego. Projekt będzie realizowany przy zastosowaniu metody komparatystyczno – analitycznej. Rezultatami badania (długoterminowymi korzyściami) będą przede wszystkim: 1) identyfikacja obecnego modelu prawnego leków biopodobnych w Norwegii dla odbiorcy polskiego, 2) opracowanie koncepcji modelu prawnego leków biopodobnych dla Polski, 3) istotne zwiększenie liczby pacjentów poddawanych terapiom biologicznym w Polsce przy zastosowaniu leków biopodobnych.

  • Beneficjent: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

  • Grant (w EUR): 6 850

  • Komponent: Profesjonalny rozwój kadry dydaktycznej

  • Działanie: K1 Wizyty studyjne

  • Województwo: Mazowieckie