Komunikacja budująca zrozumienie

Projekt „Komunikacja budująca zrozumienie” ma na celu opracowanie narzędzi wprowadzających skuteczną komunikację oraz pokojowe i konstruktywne rozwiązywanie sporów i problemów w środowiskach dzieci i młodzież.
Celem projektu jest zmiana kulturowo – społeczna w podejściu do konfliktu i wykształcenie umiejętności skutecznej komunikacji, a w efekcie długofalowym wnoszenie w przestrzeń społeczną nowych wzorców zachowań, umożliwiających konstruktywne podejście do wyzwań oraz zbudowanie systemu zapobiegania problemom w relacjach i ich rozwiązywania w sposób korzystny dla wszystkich stron. Adresatem końcowym projektu są dzieci i młodzież, ponieważ projekt zakłada trwałą zmianę poprzez edukację na najwcześniejszych etapach.

Beneficjentami projektu będą dzieci i młodzież szkolna, nauczyciele, osoby pracujące w domach dziecka i świetlicach środowiskowych, kuratorzy sądowi, asystenci rodzin. Również pośrednio wpłynie on na kadrę szkolną, kadrę ośrodków pracy z dziećmi, asystentów rodzin, etc.

Projekt zakłada stworzenie 3 rezultatów pracy intelektualnej, na przełomie dwóch lat i przy udziale 5 specjalistów, 30 przedstawicieli grup docelowych i pośrednich, przy aktywnej współpracy naszego islandzkiego partnera Art of Living Iceland.

Rezultaty:
1. Pakiet szkoleniowy:
-filmy teoretyczno – praktyczne, pokazy i ćwiczenia z omówieniem narzędzi;
-cykl szkoleń z komunikacji bez przemocy, technik radzenia sobie z emocjami
-Jak użyć narzędzia w pracy zdalnej.
Szkolenia przygotowane dwutorowo: dorosły z dziećmi i młodzieżą, rozwiązywania konfliktów w drodze mediacji rówieśniczych.

2. Podręcznik dla dorosłych zawierający teorie, opisy narzędzi i umiejętności, wskazówki praktyczne z omówieniem różnic w zastosowaniu narzędzi stosownie dla 3 grup wiek. Podręcznik wydrukowany i online.

3. Manual dla dzieci i młodzieży zawierający kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej w postaci komiksów uzupełnionych krótkimi opisami. 3 komiksy dla różnych grup wiek. wydruk i online

  • Beneficjent: Fundacja Understanding

  • Grant (w EUR): 122 871

  • Start projektu: 01.01.2022

  • Zakończenie projektu: 31.12.2023

  • Komponent: Współpraca Instytucjonalna - Kształcenie Zawodowe

  • Działanie: K3 / K4 Opracowanie lub uaktualnienie oferty edukacyjnej, K3 / K4 Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

  • Województwo: Małopolskie