Kompetencje medialne uczniów i nauczycieli kluczem do edukacji w społeczeństwie zmediatyzowanym

Kompetencje medialne uznawane są za kluczowe we współczesnym świecie. Brak jest systemowych rozwiązań kształtowania kompetencji medialnych nauczycieli i przygotowania ich do rozwoju tych kompetencji u uczniów. Celem projektu jest poprawa jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej poprzez opracowanie: 1 narzędzia diagnozy kompetencji medialnych uczniów, 3 programów szkoleń oraz 1 programu studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie edukacji medialnej oraz rekomendacji w zakresie zmian w polskim systemie edukacji medialnej uczniów i nauczycieli poprzez projekt zintegrowanego systemu kształcenia w zakresie edukacji medialnej we wszystkich typach i poziomach szkół do VI 2022r. Narzędzie diagnozy kompetencji uczniów oraz nowe programy studiów podyplomowych i szkoleń pozwolą na poprawę jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej. Rekomendacje będą mogły zostać wykorzystane przez podmioty odpowiedzialne za projektowanie systemu edukacji i przyczynić się do wzrostu poziomu edukacji medialnej.

  • Beneficjent: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

  • Grant (w EUR): 146 230

  • Komponent: Współpraca Instytucjonalna (poza VET)

  • Działanie: K3 / K4 Opracowanie lub uaktualnienie oferty edukacyjnej, K3 / K4 Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

  • Województwo: Podkarpackie