Job Shadowing w norweskim systemie edukacji

Projektem zostanie objętych 5 przedstawicieli instytucji partnerskich, którzy odbędą wizytę studyjną w Norwegii. Celem wizyty jest rozwój zawodowy uczestników projektu i poprawa jakości pracy z młodzieżą. Możliwość przyjrzenia się sposobom pracy z młodzieżą w norweskim systemie edukacji, pozwoli uczestnikom na stanie się multiplikatorami, oraz przeniesienie nabytych doświadczeń i wiedzy na grunt polski. Uczestnikami projektu są osoby posiadające wykształcenie wyższe i na co dzień pracujące z młodzieżą m.in. zagrożoną wykluczeniem społecznym. Długoterminowymi rezultatami projektu będą: poprawa jakości kształcenia, nawiązanie współpracy z organizacjami partnerskimi w Norwegii oraz w dalszej przyszłości realizacja wspólnych projektów angażujących młodzież.

  • Beneficjent: Stowarzyszenie Edukacja Młodzież w Pleszewie

  • Grant (w EUR): 6 502

  • Komponent: Profesjonalny rozwój kadry dydaktycznej

  • Działanie: K1 Wizyty studyjne

  • Województwo: Wielkopolskie