Inspiracje, innowacje, inicjatywy – dobre praktyki w edukacji obywatelskiej młodzieży

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry zarządczej Fundacji AGERE AUDE (5 osób) poprzez nawiązanie współpracy z norweską organizacja TERRAM PACIS oraz opracowanie planu działań w oparciu o zdobyte podczas wizyty studyjnej doświadczenia oraz wiedzę. W 3-dniowe wizycie weźmie udział 5 przedstawicieli Fundacji. Program wizyty obejmuje elementy o różnych charakterze i różnych metodykach. Kluczowe założenie opiera się na autentycznym podejściu do uczenia się (proces obejmujący dynamiczne interakcje między zdobywającym wiedzę, zadaniem i środowiskiem) i uczeniu się przez doświadczenie. Projekt przyniesie indywidualne korzyści uczestnikom wizyty (wzrost wiedzy / kompetencji, rozwój umiejętności ), którzy wykorzystają zdobyte doświadczenia w pracy na rzecz sektora NGO i aktywizacji społeczności lokalnej, ale przedsięwzięcia będzie oddziaływać także na inne, lokalne organizacje partnerskie. Planowanym efektem wizyty będzie wspólne przygotowanie założeń kolejnego projektu.

  • Beneficjent: Agere Aude. Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego

  • Grant (w EUR): 8 302

  • Komponent: Profesjonalny rozwój kadry dydaktycznej

  • Działanie: K1 Wizyty studyjne

  • Województwo: Śląskie