Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Kierunek Norwegia.

Realizacja proj. wynika z potrzeby poznania innowacyjnych metod kształcenia w szkołach norweskich, które w sposób skuteczny wpływają na poprawę jakości nauczania i uczenia się. Projekt wynika z celów Programu Edukacja, tj. przyczynia się do wzmocnienia kapitału ludzkiego i rozwoju bazy wiedzy w Polsce w zakresie stosowania innowac.metod kształc. w wyniku wzmocnienia stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią, których efektem jest większa skuteczność kształcenia. Cel ten będzie realiz. poprzez job shadowing,rozmowy, warsztaty. Uczestnicy projektu to: n-le-konsultanci, którzy kształcą nauczycieli z woj.opolsk. i odpowiadają za rozwój edukacji w regionie. Dbając o jakość szkoleń kształcą n-li z interesujących metod motywujących wymagającego ucznia a także ucznia z SPE. Rezultaty: strona internetowa projektu z wypracowanymi materiałami, opracowanie projektu partnersk. w zakresie innowac. kształc., wykorzystanie poznanych metod podczas szkoleń dla n-li prowadzonych w RZPWE.

  • Beneficjent: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

  • Grant (w EUR): 8 475

  • Komponent: Profesjonalny rozwój kadry dydaktycznej

  • Działanie: K1 Wizyty studyjne

  • Województwo: Opolskie