Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Kierunek Islandia.

Realizacja proj. wynika z potrzeby poznania autorskiej metody Play to Learn More and SmartEnglish realizowanych w islandzkich szkołach. Metody te w sposób skuteczny wpływają na poprawę jakości nauczania i uczenia się. Projekt wynika z celów Programu Edukacja, tj. przyczynia się do wzmocnienia kapitału ludzkiego i rozwoju bazy wiedzy w Polsce w zakresie stosowania tych innowac.metod kształcenia w wyniku wzmocnienia stos. dwustronnych pomiędzy Polską a Islandią, których efektem jest większa skuteczność kształcenia. Cel ten będzie realiz. poprzez rozwój kadry kształcącej n-li, i zastosowane w/w metod podczas wizyty: job shadowing, dyskusja, warsztaty. Uczestnicy projektu to: 5 n-li konsultantów, którzy kształcą n-li szkół z woj.opolsk. odpowiadający za rozwój edukacji w regionie. Rezultaty: opracowanie projektu partnerskiego w zakresie innowacyjnego kształcenia, wykorzystanie poznanych metod podczas szkoleń dla n-li realizowanych w RZPWE, zamieszczenie materiałów na stronie projektu.

  • Beneficjent: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

  • Grant (w EUR): 8 900

  • Komponent: Profesjonalny rozwój kadry dydaktycznej

  • Działanie: K1 Wizyty studyjne

  • Województwo: Opolskie