Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Intensywne szkolenia – Norwegia

Projekt dotyczy przeprowadzenia 3 dniowego szkolenia dla 30 nauczycieli z woj. opols. wszystkich typów szkół z przedmiotów ogólnokształcących, którzy chcą stosować kreatywne metody nauczania w zakresie storytellingu, uczenia się opartego na rozwiązywaniu problemów, pracy metodą projektu i wykorzystania myślenia wizualnego z uwzgl. nauczania włączającego. W proj. wezmą udział również n-le konsultanci zatrudnieni w RZPWE – 5 osób. Okres realizacji 1.01-30.06.2020. W wyniku szkoleniu uczestnicy zdobędą kompetencje w zakresie stosowania innowacyjnych metod nauczania, dzięki czemu wzbogacą swój codzienny warsztat nauczyciela, a konsultanci, swoją ofertę szkoleniową. Ideą intensywnego szkolenia jest zaszczepienie potrzeby zmiany w nauczaniu,odejścia od metod podających na rzecz rozwoju metod, w których nauczyciel stara się organizować proces dydaktyczny, a nie dominować w nim. Szkolenia będą miały formę warsztatową i będą prezentowały praktyczne aspekty wykorzystywane w norweskich szkołach.

  • Beneficjent: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

  • Grant (w EUR): 16 406

  • Komponent: Profesjonalny rozwój kadry dydaktycznej

  • Działanie: K1 Intensywne szkolenia

  • Województwo: Opolskie