Ekologiczny transport przyszłości

Celem projektu jest przygotowanie i przeprowadzenie 1edycji studiów podyplomowych z zakresu ekologicznych paliw przyszłości, w które wpisuje się idea elektromobilności i paliw alternatywnych. Studia są skierowane do os.dorosłych, które chcą pogłębiać swoją wiedzę zawodową i dostosowywać się do zmian zachodzących na rynku pracy. Zmiany te są wynikiem zapotrzebowania społ.,gosp. oraz dbałością o ochr.środ.nat.. W takie działania wpisuje się dynamicznie rozwijający się obszar z zakresu elektromob.. Realizacją zapotrzebowania na zachodzące zmiany jest przygot. stud.podypl. z zakresu ekolog. paliw przyszłości. Obecnie na rynku pracy brakuje spec. z zakresu elektromob.. Braki te będą wiązały się z trudnościami w praktycznym wprowadzaniu idei elektromob. i paliw alternat.. Proponowane stud.podypl. zawierają w sobie istotne elementy praktyczne umożliwiające absolwentom zdobycie wiedzy teoret. i prakt. dot.elektromob. i paliw alternat.. Studia są skierowane do przedst.JST oraz przedsiębiorstw.

  • Beneficjent: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

  • Grant (w EUR): 121 280

  • Komponent: Współpraca Instytucjonalna - Kształcenie Zawodowe

  • Działanie: K3 / K4 Opracowanie lub uaktualnienie oferty edukacyjnej

  • Województwo: Mazowieckie