Edukacja włączająca w muzeum: wymiana doświadczeń edukatorów

Przedmiotem projektu jest wizyta studyjna 5 pracowników Muzeum Wsi Lubelskiej (MWL) w norweskiej instytucji MUSEENE I SØR TRØNDELAG (MiST), zrzeszającej 11 muzeów. Uczestnicy to edukatorzy muzealni i kadra zarządzająca. Temat: EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA W MUZEUM. CELE: rozwój zawodowy pracowników, wymiana doświadczeń, zdobycie wiedzy na rzecz lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do osób ze specjalnymi potrzebami i lepszego zarządzania, nawiązanie współpracy dwustronnej. Wizyta wpisuje się w PLANY STRATEGICZNE MWL. Uczestnicy odwiedzą muzea zrzeszone w MiST, spotkają się z pracownikami, wezmą udział w prezentacjach, warsztatach, dyskusjach. W rezultacie podniosą kompetencje zawodowe, językowe, międzykulturowe, poziom wiedzy, doświadczenia z zakresu edukacji włączającej, zacieśni się współpraca dwustronna. Długoterminowo wzmocni się pozycja MWL dzięki potencjałowi wypracowanemu w ramach projektu i nabytemu doświadczeniu, MWL zostanie lepiej dostosowane do osób ze specjalnymi potrzebami.

  • Beneficjent: Muzeum Wsi Lubelskiej

  • Grant (w EUR): 8 925

  • Komponent: Profesjonalny rozwój kadry dydaktycznej

  • Działanie: K1 Wizyty studyjne

  • Województwo: Lubelskie