Edukacja więzienna w norweskim systemie penitencjarnym

Projekt jest typowym projektem edukacyjnym, którego głównym celem jest zapoznanie się ze specyfiką edukacji więziennej w Norwegii. Chcemy podejrzeć w jaki sposób edukatorzy więzienni pracują z dorosłymi skazanymi w Norwegii, jakich metod używają w procesie edukacyjnym, a przede wszystkim główny nacisk chcemy położyć na zapoznanie się z technikami e-learningowymi, które są stosowane w realiach norweskich (powodem jest fakt,iż e-learning w polskiej edukacji więziennej praktycznie nie istnieje). Planujemy wysłać cztery osoby, które są czynnymi zawodowo edukatorami więziennymi w Polsce, i którzy na co dzień edukują polskich więźniów. Planujemy wziąć czynny udział w zajęciach edukacyjnych i wymienić dobre praktyki z kolegami po fachu, zapoznać się z nowymi elementami edukacji więziennej, które (o ile to będzie możliwe) będziemy chcieli zaszczepić na polskim gruncie. Liczymy na to, że podejrzane techniki i metody kształcenia (przynajmniej część z nich) sprawdzą się w polskich realiach.

  • Beneficjent: Stowarzyszenie na rzecz edukacji osób wykluczonych społecznie o nazwie "Busola"

  • Grant (w EUR): 8 975

  • Komponent: Profesjonalny rozwój kadry dydaktycznej

  • Działanie: K1 Wizyty studyjne

  • Województwo: Mazowieckie