EDU-ARCTIC 2:od badań polarnych do naukowej pasji – innowacyjna edukacja przyrodnicza w Polsce, Norwegii i Islandii

Projekt EDU-ARCTIC 2 jest skierowany do uczniów w wieku 13–19 lat i ich nauczycieli. Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego sposobu nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Polsce, Norwegii i Islandii. Misją konsorcjum jest przekształcanie informacji i danych w utrwaloną wiedzę. Program wykorzystuje arktyczne stacje badawcze oraz prowadzone tam obserwacje biologiczne, glacjologiczne i inne. Uczniowie będą mieli okazję poznać pracę naukowców i specyfikę obszarów polarnych. W rezultacie wzrośnie ich zainteresowanie karierą naukową, rozumienie języka naukowego, zdolność interpretacji danych i świadomość, że zmiany w Arktyce mają globalne znaczenie. W ramach projektu powstanie seria filmów 360 stopni z narracją, 40 pakietów edukacyjnych w języku angielskim i 20 w języku polskim. Odbędzie się 180 transmisji lekcji online. Zorganizowanych zostanie 6 warsztatów dla 150 nauczycieli.

  • Beneficjent: Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

  • Grant (w EUR): 245 327

  • Komponent: Współpraca Instytucjonalna (poza VET)

  • Działanie: K3 / K4 Opracowanie lub uaktualnienie oferty edukacyjnej, K3 / K4 Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

  • Województwo: Mazowieckie