EDU-akcja 2020:2021: „Wychowując Doskonałość” – poprzez połączenie środowisk edukacji muzycznej i kulturalnej w Polsce, Norwegii i Islandii.

„EDU-akcja 2020:2021: „Wychowując Doskonałość”- poprzez połączenie środowisk edukacji muzycznej i kulturowej w Polsce, Norwegii i Islandii” ma na celu zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie relacji trójstronnych między partnerami w obszarze edukacji poprzez realizację wspólnych inicjatyw: konferencji, seminarium i forum oraz przygotowanie interdyscyplinarnej monografii pt.: „Schoolchildren in Central and North Europe: about the Need for Transcultural Education. Social, Ethical, Musical and Medical Aspects” adresowanej do osób pracujących z dziećmi. Wyniki badań polsko-norwesko-islandzkich w niej zawarte mogą być pomocne również dla pracowników sektora edukacji szczebla średniego i wyższego – tym samym projekt będzie miał szerokie oddziaływanie. Uczestnicy: studenci i pedagodzy instytucji biorących udział w projekcie (łącznie: 6). Rezultaty projektu mają szanse pozytywnie wpłynąć na rozwój sektora edukacji muzycznej oraz integracji społecznej.

  • Beneficjent: Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu

  • Grant (w EUR): 95 029

  • Komponent: Współpraca Instytucjonalna (poza VET)

  • Działanie: K3 / K4 Opracowanie lub uaktualnienie oferty edukacyjnej, K3 / K4 Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

  • Województwo: Wielkopolskie