Doświadczajmy wiedzy – dobre praktyki w edukacji nieformalnej

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry zarządczej Fundacji AGERE AUDE (3osoby) poprzez nawiązanie współpracy z islandzką organizacją AFRIKIKO-ISLAND PANORAMA CENTER oraz opracowanie planu działań w oparciu o zdobyte podczas wizyty studyjnej doświadczenia oraz wiedzę. W 3-dniowe wizycie weźmie udział 3 przedstawicieli Fundacji. Program wizyty obejmuje elementy o różnych charakterze i różnych metodykach. Kluczowe założenie opiera się na autentycznym podejściu do uczenia się (proces obejmujący dynamiczne interakcje między zdobywającym wiedzę, zadaniem i środowiskiem) i uczeniu się przez doświadczenie. Projekt przyniesie indywidualne korzyści uczestnikom wizyty (wzrost wiedzy / kompetencji, rozwój umiejętności), którzy wykorzystają zdobyte doświadczenia w pracy na rzecz sektora NGO i aktywizacji społ.lokalnej, ale przedsięwzięcia będzie oddziaływać także na inne, lokalne organizacje partnerskie. Planowanym efektem wizyty będzie wspólne przygotowanie założeń kolejnego projektu.

  • Beneficjent: Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude

  • Grant (w EUR): 5 967

  • Komponent: Profesjonalny rozwój kadry dydaktycznej

  • Działanie: K1 Wizyty studyjne

  • Województwo: Śląskie