Dobre praktyki w nauce,administracji i projektach na Uniwersytecie Islandzkim

Celem wizyty jest określenie możliwych wspólnych obszarów współpracy międzynarodowej pomiędzy UKSW a Uniwersytetem Islandzkim zmierzającej do wspólnego aplikowania o dofinansowanie projektów finansowanych ze źródeł zew.(norweskich/UE/Horyzont 2020) w obszarach ustalonych podczas 3 wizyty studyjnej.Grupa uczestników wizyty to 4 pracowników etatowych UKSW:pracownicy naukowi WNHiS i administracyjni. Uniwersytet Islandzki przedstawi dobre praktyki w zakresie m.in.: finansowania i współpracy międzynarodowej w projektach, w tym również z komponentem ponadnarodowym oraz infrastrukturalnych; wsparcia w ubieganiu się o dotacje. Uczestnicy zapoznają się ze strukturą zarządzania Uniwersytetu Islandzkiego w tym m.in. Działu Nauki i Innowacji. Wizyta studyjna pomoże rozwijać umiejętności językowe oraz podniesienie kompetencje wymagane na zajmowanym stanowisku pracy. Wartością dodaną będzie poszerzenie wizerunku UKSW na arenie międzynarodowej.

  • Beneficjent: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

  • Grant (w EUR): 7 540

  • Komponent: Profesjonalny rozwój kadry dydaktycznej

  • Działanie: K1 Wizyty studyjne

  • Województwo: Mazowieckie