Dialog bez barier – LogoLAB

Wdrożenie projektu LogoLAB – Dialog bez barier umożliwi podniesienie standardów opieki logopedycznej – dopasowanie ich do zasad praktyki opartej na dowodach i modelów: edukacji włączającej oraz społecznego modelu niepełnosprawności, w celu poprawy jakości życia osób z utrwalonym jąkaniem; poprzez upowszechnianie rzetelnej wiedzy o jąkaniu oraz zmianę postaw społecznych. Odbiorcy projektu: logopedzi i studenci logopedii, inni specjaliści, liderzy ruchu samopomocy oraz ogół społeczeństwa. Przewidywane rezultaty: podręcznik Skuteczna interwencja logopedyczna w jąkaniu chronicznym (kompilacja teoretycznej i praktycznej rzetelnej wiedzy przygotowany przez międzynarodowy zespół specjalistów); film dokumentalny z udziałem dzieci jąkających się, ich rodziców i specjalistów, promujący wytyczne dotyczące wsparcia w jąkaniu, opracowane na podstawie wyników badań; strona internetowa LogoLAB–– źródło rzetelnej wiedzy i materiałów praktycznych (otwarty dostęp).

  • Beneficjent: Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Grant (w EUR): 139 838

  • Komponent: Współpraca Instytucjonalna - Kształcenie Zawodowe

  • Działanie: K3 / K4 Opracowanie lub uaktualnienie oferty edukacyjnej, K3 / K4 Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

  • Województwo: Śląskie