Autyzm w świecie dobrych praktyk

Głównym celem projektu jest udział 4 pracowników w wizycie studyjnej w Klettaskóli Islandia co wpłynie na: – pogłębienie wiedzy z zakresu autyzmu, poznanie nowych technik i metod pracy obowiązujących w Islandii, – pogłębienie wiedzy nauczycieli z zakresu alternatywnych metod komunikacji, poznanie nowych technik i metod obowiązujących w Islandii, – rozszerzenie umiejętności językowych, co umożliwi lepszy dostęp do literatury światowej oraz aktualnych badań dotyczących problemu, – nawiązanie i rozwijanie współpracy z placówkami, w których prowadzona jest terapia niemówiących dzieci z autyzmem, wymiana doświadczeń – nawiązanie kontaktów umożliwiających w przyszłości nawiązanie partnerstwa skutkującego wspólnym projektem (Erasmus/eTwinning) – unowocześnienie warsztatu pracy nauczycieli. Projekt przyczyni się do rozwoju naszej placówki, zwiększy atrakcyjność naszej oferty edukacyjnej w środowisku lokalnym jako placówki nowoczesnej, korzystającej z europejskich doświadczeń i metod pracy.

  • Beneficjent: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Elblągu

  • Grant (w EUR): 8 140

  • Komponent: Profesjonalny rozwój kadry dydaktycznej

  • Działanie: K1 Wizyty studyjne

  • Województwo: Warmińsko-mazurskie