Mobilność w szkolnictwie wyższym

  • Beneficjent: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

  • Grant (w EUR): 90 498

  • Komponent: Mobilność w szkolnictwie wyższym

  • Działanie: K2 Mobilność kadry, K2 Mobilność studentów

  • Województwo: Wielkopolskie