Podsumowanie naboru wniosków

22 maja br. zakończył się nabór wniosków na wyjazdy szkoleniowe realizowane w okresie wakacyjnym dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium RP.

W konkursie złożono 109 wniosków, aplikując łącznie na kwotę € 7 043 592,62. Aktualnie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Programu, rozpoczyna etap oceny formalnej. Osoby wpisane jako kontaktowe we wnioskach prosimy o sprawdzanie w najbliższych dniach swoich skrzynek mailowych, w związku z możliwością wezwania przez Operatora do uzupełnień.

Na realizację warsztatów przeznaczono środki w wysokości ponad 7,4 mln złotych. Środki finansowe na niniejszy nabór pochodzą z Funduszu Współpracy Dwustronnej, stanowiącego element Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) na lata 2014-2021.