Podsumowanie działań Zespołu Programu Edukacja 2020 (MF EOG 2014-2021)

Koniec roku skłania do refleksji co do zrealizowanych przedsięwzięć. Mijające 12 miesięcy było tym bardziej specyficzne gdyż naznaczone niespodziewanym wyzwaniem – pandemią rzutującą na realizację projektów. Pomimo tego Zespół Programu Edukacja nie ustawał w poszukiwaniu rozwiązań istniejącej sytuacji.

Podsumowując działania Zespołu w mijającym roku można przedstawić je w następujący sposób:

 

Organizacja spotkań informacyjno-promocyjnych:

Pandemia koronawirusa zaskoczyła nas w momencie gdy mieliśmy już zaplanowane i zorganizowane spotkania, szkolenia i inne działania, których realizację musieliśmy dostosować do nowych okoliczności.

  • Stacjonarnie w Warszawie udało nam się spotkać 28.02.2020 r. – z  beneficjentami Komponentu I. Przeprowadziliśmy wówczas szkolenie z zakresu rozliczania projektów, w którym udział wzięło ok. 50 uczestników;
  • 19.03.2020 r. – przeprowadziliśmy pierwsze spotkanie informacyjne w formule online dla beneficjentów Komponentu III i IV, w którym udział wzięło 70 uczestników;
  • 24.03.2020 r. – odbyło się spotkanie informacyjne online dla beneficjentów Komponentu III i IV​ dot. rozliczania projektów z udziałem  71 uczestników;
  • 18.09.2020 r. i 30.09.2020 r. – nasi beneficjenci mieli możliwość uczestniczenia w szkoleniu online z zakresu udzielania zamówień w ramach MF EOG 2014-2021;
  • 15.10.2020 r. – pracownicy Zespołu Programu Edukacja oraz Zespołu Rozliczeń Finansowych przeprowadzili szkolenie online dla beneficjentów Komponentu II dotyczące kwestii administracyjnych, finansowych oraz raportowania projektu. W spotkaniu wzięło udział około 40 uczestników;

Pracownicy zespołu byli dostępni dla Państwa również podczas serii spotkań online „Kawa z ekspertem Programu Edukacja”. Zorganizowaliśmy łącznie 9 spotkań tego typu (1.07, 15.07, 29.07, 26.08, 23.09, 29.10, 19.11, 2.12, 17.12) podczas których uczestnicy zadawali pytania, dzielili się swoimi wątpliwościami i sukcesami związanymi z Programem Edukacja.

W spotkaniu wzięło udział około 200 potencjalnych wnioskodawców, Beneficjentów i sympatyków Programu Edukacja.

 

W mijającym roku zawarliśmy 97 umów ws. realizacji projektów na łączną kwotę 7 039 978,80 EUR.

 

Poza wydarzeniami organizowanymi przez nas, braliśmy również gościnny udział w wydarzeniach zewnętrznych:

  • 08.01.2020 r. – byliśmy obecni na Ogólnopolskim Dniu Informacyjnym FRSE na PGE Narodowy, w którym udział wzięło ponad 1 000 uczestników. Program Edukacja miał swoje stoisko informacyjne obok innych programów, a także swoją prezentację, której wysłuchało ok. 80 osób;
  • 01.07.2020 r. – wzięliśmy udział w spotkaniu dla przedstawicieli Regionalnych Punktów Informacyjnych FRSE w Warszawie, na którym zaprezentowaliśmy Program Edukacja oraz Fundusz Współpracy Dwustronnej dla ok. 30 uczestników;
  • 22.09.2020 r. – przedstawiciel Zespołu prezentował Program Edukacja podczas Regionalnego wydarzenia promocyjnego FRSE we Wrocławiu;
  • 16.10.2020 r. – wygłosiliśmy prezentację Programu Edukacja podczas szkolenia online podkarpackiego Regionalnego Punktu Informacyjnego;
  • 26.11.2020 r. – podczas Regionalnego wydarzenia promocyjnego FRSE w Poznaniu przedstawiciel zespołu wygłosił prezentację Programu Edukacja w formule online;

 

Rok kończymy pozytywną informacją o zakończeniu prac nad dokumentacją do II naboru wniosków. Obserwujcie nas, drodzy Państwo, gdyż styczeń przyniesie Państwu nowe możliwości w ramach Programu Edukacja.

Dziękujemy za ten rok i do zobaczenia w Roku 2021!