Pierwszy nabór w Programie Edukacja zamknięty

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora w Programie Edukacja, informuje, że zakończył się pierwszy nabór wniosków w Programie Edukacja realizowanym w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

W konkursie złożono poprawnie 183 wnioski na kwotę € 18 704 877, w tym:

  • 49 wniosków w Komponencie Ia – Profesjonalny rozwój kadry (wizyty studyjne)
  • 13 wniosków w Komponencie Ib – Profesjonalny rozwój kadry (intensywne szkolenia)
  • 21 wniosków w Komponencie II – Mobilność w szkolnictwie wyższym
  • 38 wniosków w Komponencie III – Współpraca instytucjonalna – kształcenie zawodowe
  • 62 wniosków w Komponencie IV – Współpraca instytucjonalna

Ile wniosków złożono w poszczególnych województwach?

·       mazowieckie 46
·       małopolskie 21
·       wielkopolskie 19
·       pomorskie 14
·       łódzkie 10
·       śląskie 13
·       podkarpackie 8
·       podlaskie 5
·       kujawsko-pomorskie 11
·       lubelskie 14
·       dolnośląskie 7
·       opolskie 8
·       świętokrzyskie 2
·       zachodniopomorskie 3
·       warmińsko-mazurskie 2

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia tegorocznego konkursu to koniec bieżącego roku.