Komunikat w sprawie firm pośredniczących

Szanowni Państwo,

otrzymujemy ostatnio zapytania w sprawie szkoleń dotyczących m.in. raportowania w projektach, oferowanych przez prywatne firmy. Oferty te stwarzają wrażenie, że są przygotowane w porozumieniu z FRSE, co często wprowadza Państwa w błąd. Nie jest prawdziwą informacją, że koszt udziału w takim szkoleniu można rozliczyć w ramach dofinansowania projektu.

Uprzejmie informujemy, że FRSE nie współpracuje z żadną firmą szkoleniową, ani nie udziela rekomendacji żadnej z nich. Nie ponosimy odpowiedzialności za działalność tego typu instytucji, ani za treści przekazywane na ich stronach.

Wszelkie szkolenia organizowane przez FRSE prowadzone są NIEODPŁATNIE przez naszych pracowników.

FRSE oferuje wszelkie wsparcie swoim beneficjentom w zakresie wypełniania raportu końcowego w postaci webinariów, instrukcji oraz konsultacji opiekunów projektu. Wsparcie to jest bezpłatne, toteż wydawanie środków z przyznanego dofinansowania na szkolenia w tym zakresie jest nieuzasadnione i niecelowe.

Przygotowanie raportu w systemie MTool+, Onlinefrse itp. jest sprawą bardzo prostą, a wszelkie treści i dane, siłą rzeczy, pochodzą od samego beneficjenta. Szczególnie w przypadku partnerów w projektach współpracy szkół przygotowanie raportu jest wyjątkowo uproszczone. Pobieranie wygórowanych opłat, za udostępnianie dokumentów i informacji dostępnych publicznie na stronie FRSE uważamy za wysoce nieetyczne.

W przypadku wątpliwości co do pochodzenia otrzymywanych informacji prosimy zwracać uwagę na używane w nich adresy stron www oraz na adresy e-mail. Informacje ogłaszane przez FRSE mają zawsze adresy e-mail z rozszerzeniem: …@frse.org.pl lub …@erasmusplus.org.pl

Z wyrazami szacunku,

Zespół Programu Edukacja