Komunikat dot. realizacji Programu Edukacja

Uprzejmie informujemy, że pandemia wirusa COVID-19 i kolejne obostrzenia w ruchu i pracy nie wpływają na realizację Programu Edukacja.

Operator Programu przedstawił Krajowemu Punktowi Kontaktowemu i Biuru Mechanizmów Finansowych propozycję działań naprawczych.

Sugerowane przedsięwzięcia to m.in. wydłużenie okresu realizacji projektu, elastyczne podejście do mobilności i spotkań projektowych przy rekomendowaniu spotkań online, wydłużenie mobilności w Komponencie II (Mobilność w Szkolnictwie Wyższym)
o semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021, przesunięcie terminu kolejnego naboru wniosków, itp.

Jak tylko otrzymamy stanowisko wymienionych instytucji, przekażmy je do Państwa wiadomości.
Pragniemy zapewnić, że w tej niestandardowej sytuacji pozostajemy do Państwa dyspozycji, podpisujemy ostatnie umowy, wypłacamy bieżące zaliczki itd. W przypadku pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z pracownikami naszego Zespołu.