Komunikat dot. płatności i wydatków

Uprzejmie przypominamy, że płatności zaliczkowe dla Beneficjentów są zlecane do wypłaty w terminie 45 dni kalendarzowych od daty wejścia w życie umowy w sprawie realizacji projektu (tj. podpisania umowy przez Operatora Programu).

Prosimy pamiętać, że zgodnie z naszymi regulacjami (Artykuł XXIV.2 Umowy w sprawie realizacji projektu) wydatek jest kwalifikowalny, jeżeli jest poniesiony w okresie realizacji projektu.

Jednocześnie przypominamy, że wydatki poniesione przed datą początkową realizacji projektu są wydatkami niekwalifikowalnymi. W tego typu przypadkach nie będzie skuteczne powołanie się na siłę wyższą.

 

W razie pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.