Covid-19: Wyszukiwanie i kojarzenie partnerów bilateralnych online. Informacje dla beneficjentów.

Ponieważ większość krajów europejskich, aby powstrzymać rozwój epidemii Covid-19, wprowadziła ograniczenia dot. podróży, wielu beneficjentów napotyka trudności w toku swojej działalności związanej z pozyskiwaniem partnerów z Państw – Darczyńców. Chociaż preferowane jest spotykanie się twarzą w twarz, dwustronne partnerstwa można również tworzyć i rozwijać online.

Pierwszym krokiem w procesie dobierania jest poszukiwanie potencjalnego partnera. Odbywa się to głównie przez Internet. Partnerzy mogą się nawzajem odnaleźć w kilku miejscach:

 • niektórzy Partnerzy Programu z Państw – Darczyńców (DPP) lub punkty kontaktowe Państw-Darczyńców mają bazy danych ułatwiające wyszukiwanie partnerów w projektach EOG
  i Norweskich. Przegląd tych baz można znaleźć TUTAJ.
 • na stronie internetowej Operatora Programu lub DPP. Przykład strony z wyrazami zainteresowania współpracą partnerską od Norweskiej Rady Sztuki można zobaczyć TUTAJ.

Spotkania online można wykorzystać zarówno do kontaktowania potencjalnych partnerów, jak i do omówienia wniosku projektowego, jeśli partnerzy zdecydują się wspólnie opracować projekt. Szeroka gama narzędzi do spotkań online jest łatwo dostępna i może stanowić dobrą alternatywę dla spotkań twarzą w twarz, gdy podróżowanie nie jest możliwe. Przykładami są Skype, Facetime, Zoom, Microsoft Teams itp.

Partnerzy projektu z Państw-Darczyńców powinni zostać włączeni na wczesnym etapie procesu opracowywania projektu. Zalecamy korzystanie z Przewodnika w sprawie funduszy EOG
i Norweskiego w pracach doradczych dotyczących współpracy dwustronnej.

Dodatkowe bazy danych i kontakty:

 • Explorer  – narzędzie do kojarzenia partnerów i projektów ekologicznych
 • EEN –  europejska sieć przedsiębiorstw, baza danych Komisji Europejskiej
 • Research Council of Norway – baza danych partnerów projektów EOG i Norweskich
 • Innovation Norway – narzędzia na stronie norweskiego Operatora Funduszu
 • Directorate for Cultural Heritage – norweski partner w projektach w obszarze kultury
 • Rannis – islandzki partner w projektach edukacyjnych
 • AIBA – partner w projektach edukacyjnych z Liechtensteinu
 • DIKU – norweski partner w projektach edukacyjnych