Dokumenty programowe

Są to w większości dokumenty zebrane ze stron eeagrants.org oraz eog.gov.pl i, pomimo bieżącego weryfikowania ich aktualności, mogą się zdarzyć rozbieżności, przy czym wiążące są wersje pochodzące ze stron źródłowych, dlatego korzystanie z poniższych plików odbywa się na własne ryzyko.

Wszelkie nieprawidłowości prosimy zgłaszać na adres e-mail: edukacja.eog@frse.org.pl

Wytyczne w zakresie procedury wyboru projektów

Wytyczne w zakresie procedury wyboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (wersja z 6 marca 2019 roku). Pobierz dokument

Wytyczne w zakresie udzielania zamówień

Wytyczne w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (wersja z 6 marca 2019 roku). Pobierz dokument