Calls

Obszary priorytetowe (preferowane), wspierające realizację celów Programu Edukacja to:

  • edukacja włączająca;
  • zarządzanie w sektorze edukacji;
  • rozwój kultury jakości w sektorze edukacji, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości;
  • rozwój i promocja sektora VET, z uwzględnieniem dualnego systemu nauczania oraz współpraca instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami;
  • rozwój poradnictwa zawodowego;
  • edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi – „child welfare education”.

W Programie Edukacja przewidziano nabory w ramach 4 komponentów:

  1. Profesjonalny rozwój kadry (poziom dofinansowania: do 100%, wysokość grantu: 1 975 – 8 500 EUR w przypadku wizyt studyjnych lub 5 450 – 30 000 EUR w przypadku intensywnych szkoleń);
  2. Mobilność w szkolnictwie wyższym (poziom dofinansowania: do 100%, wysokość grantu: 20 000 – 200 000 EUR);
  3. Współpraca instytucjonalna – kształcenie zawodowe (poziom dofinansowania: do 100%, wysokość grantu: 35 000 – 250 000 EUR);
  4. Współpraca instytucjonalna (poziom dofinansowania: do 100%, wysokość grantu: 35 000 – 250 000 EUR).

W celu nawiązania bądź rozwinięcia współpracy i/lub przygotowania wspólnego projektu, możliwe jest również odbycie wizyty przygotowawczej przedstawicieli polskich instytucji edukacyjnych w instytucjach z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia).

News

Learn more

Publication date2019.06.24

First Call for proposals under the Education Programme officially open

The Foundation for the Development of the Education System (FRSE) acting as the Operator of the Education Programme, implemented under […]

More

Publication date2019.03.08

Education Programme Agreement signed

On March 8th, 2019 Mr Jerzy Kwiecinski, Minister of Investment and Economic Development and Mr Olav Myklebust, Ambassador of the […]

More

Events

Learn more

Publication date2020.02.12

Bilateral seminar – 2nd edition

We cordially invite to the bilateral seminar implemented under Bilateral Fund of EEA Grants 2014-2021 and Norway Grants 2014-2021. The […]

More

Publication date2019.04.26

Information Meeting in Warsaw

We cordially invite you to participate in the information meeting for the applicants in the Education Programme, implemented under The […]

More

Publication date2019.03.19

Bilateral seminar

We cordially invite to the bilateral seminar implemented under Bilateral Fund of EEA Grants 2014-2021 and Norway Grants 2014-2021. The […]

More