Podsumowanie II naboru wniosków w Programie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Programu, informuje, że w dniu 12 kwietnia br. o godzinie 16.00 zakończył się drugi nabór wniosków w Programie Edukacja realizowanym w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

W konkursie złożono 303 wnioski, aplikując łącznie o kwotę € 37 855 302,49, w tym:

  • 48 wniosków w Komponencie Ia – Profesjonalny rozwój kadry (wizyty studyjne), na kwotę 401 681 EUR (łącznie dla Komponentu Ia oraz Ib dostępne w naborze środki wynoszą 822 740 EUR);
  • 25 wniosków w Komponencie Ib – Profesjonalny rozwój kadry (intensywne szkolenia), na kwotę 450 614,75 EUR (łącznie dla Komponentu Ia oraz Ib dostępne w naborze środki wynoszą 822 740 EUR);
  • 26 wniosków w Komponencie II – Mobilność w szkolnictwie wyższym, na kwotę 3 055 220 EUR (dostępne w naborze środki wynoszą 1 371 178 EUR);
  • 60 wniosków w Komponencie III – Współpraca instytucjonalna – kształcenie zawodowe, na kwotę 10 569 945,92 EUR (dostępne środki: 6 513 589 EUR);
  • 144 wnioski w Komponencie IV – Współpraca instytucjonalna, na kwotę 23 407 840,82 EUR (dostępne środki: 5 673 589 EUR).

Operator Programu rozpoczyna etap oceny formalnej, której zakończenie planowane jest na dzień 12 maja br.

Prosimy o sprawdzanie w najbliższych dniach skrzynek odbiorczych osób kontaktowych wskazanych we wnioskach, w związku z możliwością wzywania przez Operatora do uzupełnień wniosków aplikacyjnych na etapie oceny formalnej.