Dobre praktyki projektowe

Informacje zawarte w tej sekcji nie stanowią oficjalnej dokumentacji Programu Edukacja. Jest to zbiór wskazówek, które mogą okazać się przydatne na etapie opracowywania wniosku aplikacyjnego czy realizacji projektu.